Tin tức

1.    Lutein và Zeaxanthin là gì? Các chuyên gia đánh giá lutein và zeaxanthin được xếp vô nhóm carotenoid, những hợp chất chịu trá...

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI TÂN TIẾN - 1 bình luận - 22/06/2021

Bilberry lần đầu tiên được thấy ở Đức vào thế kỉ thứ 12 và đến nay, nó được y học châu Âu sử dụng trong nhiều thế kỉ. Thế nhưng, tầm quan trọng th...

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI TÂN TIẾN - 1 bình luận - 21/06/2021